* FireFox може да не ви покаже pdf файловете. Свалети ги или използвайте друг браузър

Правилник за дейността на АОП Габрово

Стратегия за развитие на АОП Габрово

План за дейността на АОП Габрово

План за обучение на АОП Габрово

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми

Карта на Covid-19

Мерки Covid-19

Насоки МОН