* FireFox може да не ви покаже pdf файловете. Свалети ги или използвайте друг браузър


Олимпиада по астрономия Учебна 2023/2024 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е институция-координатор за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2023/2024 година

  - Заповед РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици запровеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2023/2024 година

 - Списък на учениците от област Габрово, класирани за областен кръг на олимпиадата по астрономия
Олимпиада по астрономия - Учебна 2022/2023 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е институция-координатор за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2022/2023 година

  - Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2022/2023 година

 - Списък на учениците от област Габрово, класирани за областен кръг на олимпиадата по астрономия  - Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия 5 - 6 клас
Олимпиада по астрономия Учебна 2021/2022 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е институция-координатор за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2021/2022 година

  - Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2021/2022 година

 - Допуснати ученици


  Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 13.02.2022 г. от 14:00 ч. в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово

  През учебната 2021/2022 г. присъственото провеждане на националните олимпиади и състезания се допуска само при провеждане на място на изследване за Covid-19 с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провеждане на олимпиадата, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

  Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, да се явят на 13.02.2022 г. в 13:30 ч. в ЦПЛР – АОП, носейки защитна маска за лице по време на целия престой в АОП.

  Учениците, на които ще бъде проведено на място изследване за Covid-19 с бързи антигенни тестове, осигурени от ЦПЛР – АОП, да се явят на 13.02.2022 г. в 13:00 часа, носейки защитна маска за лице по време на целия престой в АОП.
Олимпиади по астрономия и испански език, учебна 2020/2021 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е институция-координатор за провеждане на областен кръг на олимпиадите по астрономия и испански език за учебната 2020/2021 година.

  Областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 14.02.2021 г. от 9:00 ч. в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово.

  Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 14.02.2021 г. от 14:00 ч. в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово.

 - Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година


  - Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език, гр. Габрово

  - Класирани за участие в национален кръг на олимпиадата по испански език за учебната 2020/2021 година


  - Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия
Олимпиада по астрономия – учебна 2019/2020 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е домакин за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/2020 година:


  - Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2019/2020 година

 - Kласирани на областен кръг на олимпиадата по астрономия


  Областният кръг на XXIII Национална олимпиада по астрономия за учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 16 февруари 2020 г / неделя / от 14:00 часа в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово.

  - Времетраенето на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 4 астрономически часа.

  - Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VI, VII-VIII, IX-X и XI-XII клас. За учениците от V-VI клас областния кръг е последен.

  - За придружителите на класираните ученици безплатно ще бъде представена програма в звездна зала и наблюдение с телескоп.


  Националният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе по области на 27 юни 2020 г. /събота/ от 14 часа, като домакин за област Габрово ще бъде ЦПЛР – АОП, Габрово.

 - Националният кръг тази година ще се проведе в един тур, с времетраене 4 астрономически часа и ще съдържа 4 задачи, като общият брой точки от тях е 60.

 - Писмените работи на учениците са анонимни за трите възрастови групи. Оценяването се извършва от Националната комисия, която определя и оповестява критериите за проверка и оценка на работите.