Финансови отчети:


2024:


Бюджет_2024г.pdf


2023:


Отчетни данни по ЕБК 2023г.pdf

Отчет_01_03.2023г.pdf

Отчет_01_06.2023г.pdf

Бюджет_01_09_2023г.pdf

Баланс сборен 2023г.pdf

Отчет за касово изпълнение 2023г.pdf


2022:


Касово_изпълнение_2022г..pdf

Отчет_01_06_2022г.pdf

Отчет 01_09_2022г.pdf

Отчет_01_03_2022г.pdf

УТВЪРДЕН_БЮДЖЕТ_2022г.pdf

Баланс_2022г.pdf

Отчет_01_12_2022г.pdf


2021:


Бюджет_за_2021г.pdf

Бюджет_01-03_2021 г.pdf

Бюджет_01_06_2021 г.pdf

Бюджет_01_12_2021г.pdf

Бюджет_01_09_2021г.pdf

Отчет_приходи_разходи_2021.pdf

Баланс_2021.pdf