• НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР“ – 2020 г.

 ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово кандидатства и спечели финансиране по Националната програма на МОН „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”, по модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“ и спечели финансиране за обзавеждане, оборудване и осигуряване на консумативи, материали и литература за кабинет в направление „Науки“ и оборудване с нов дигитален планетариум в зала за проектиране на изкуствено звездно небе.

Звездна зала преди и сега с цифров планетариум:
Кабинета преди и сега: