Обсерватория

Астрономическата обсерватория е оборудвана с телескоп "Celestron 14", монтиран стационарно в наблюдателен павилион, рефрактор  100/1000 и телементори 63/840 на Карл Zeis Jena

Провеждат се наблюдения на: Слънцето, Луната, планетите и техните спътници, звездни купове, мъглявини и други обекти и явления.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

1. Работа със звездна карта.
2. Работа с телескоп.
3. Наблюдения на небесни обекти и явления.
4. Звезди и съзвездия (вечерно наблюдение) - видими за момента съзвездия. Ориентиране по небето. Луна, планети.
5. Слънце. Ориентиране по Слънцето.

Практическите занятия и наблюденията могат да бъдат съчетани и с лекция в звездната зала

Наблюденията се провеждат при ясно време, по предварителна заявка на
тел. 066/ 808 234 от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден.

<входни  такси> 

14 inch telescope

Celestron 14" Schmidt-Cassegrain
D=350mm
F=3910mm