Олимпиада по астрономия – учебна 2019/2020 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е домакин за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/2020 година:

  - Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2019/2020 година