Олимпиада по астрономия – учебна 2019/2020 година


  ЦПЛР – АОП, Габрово е домакин за провеждане на областен кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/2020 година:


  - Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

  - Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2019/2020 година

 - Kласирани на областен кръг на олимпиадата по астрономия


  Областният кръг на XXIII Национална олимпиада по астрономия за учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 16 февруари 2020 г / неделя / от 14:00 часа в ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум, Габрово.

  Времетраенето на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 4 астрономически часа.

  Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VI, VII-VIII, IX-X и XI-XII клас. За учениците от V-VI клас областния кръг е последен.

  За придружителите на класираните ученици безплатно ще бъде представена програма в звездна зала и наблюдение с телескоп.


  - Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия