Финансови отчети:


2022:


Отчет_01_06_2022г.pdf

Отчет_01_03_2022г.pdf

УТВЪРДЕН_БЮДЖЕТ_2022г.pdf


2021:


Бюджет_за_2021г.pdf

Бюджет_01-03_2021 г.pdf

Бюджет_01_06_2021 г.pdf

Бюджет_01_12_2021г.pdf

Бюджет_01_09_2021г.pdf

Отчет_приходи_разходи_2021.pdf

Баланс_2021.pdf